Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor elektrofag. Det kan være for eksempel elektriker, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, automatiker eller kulde- og varmepumpemontør.

Hvorfor velge Dalane videregående skole?

Hvorfor velge elektrofag? 

Du lærer

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

  • nøyaktig og systematisk
  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
  • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

​​

Dagens samfunn er avhengig av en rekke elektriske systemer som må fungere. Systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og kommunikasjon brukes både i hjem og på arbeid. Uten elektriske og automatiserte systemer ville det vært vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industriproduksjon, luft- og jernbanetransport og helsestell. Disse kravene vil det være vanskelig å oppfylle uten kvalifiserte fagfolk til å installere og vedlikeholde systemene.

 

Det finnes mange muligheter for den som fullfører Vg1 Elektrofag. Utdanningsprogrammet utdanner for et stort mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Første året gir deg grunnleggende kunnskaper og informasjon om en rekke spennende yrker, slik at du skal velge rett programområde på Vg2. På Vg1 brukes ca. 2/3 av del av tiden til programfag og fordypning. Den siste tredjedelen går med til fellesfag som norsk og matematikk.

Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Du som velger elektrofag må derfor kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

På Dalane vg skole tilbyr vi Vg2 Elenergi og Vg2 Automatisering. Etter endt Vg2 Elenergi søker du deg normalt en læreplass i bedrift (2,5 års læretid). Etter endt Vg2 Automatisering kan du også søke læreplass (2,5 års læretid), eller du kan søke deg inn på Vg3 Automatisering i skole før du søker læreplass (1,5 års læretid).

Vi tilbyr også Vg3 Energioperatør, med fordypning i vindenergi. Året gir deg mulighet til å søke læreplass som energioperatør for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner (1,5 års læretid), og en internasjonal sertifisering for arbeid i vindmøller.

Dersom du ønsker mer informasjon om oss er du velkommen til å ta kontakt. Du kan også finne informasjon på www.vilbli.no.

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Andre året -  Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Tredje året - vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling
 

Alternativt kan du ta vg3 energioperatør og ta fagbrev i energioperatørfaget.

Du har også mulighet til å ta vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.