Bli med elever på YSK (Yrkes- og studiekompetanse)

I år har Dalane videregående skole, i samarbeid med lokale bedrifter, opprettet et nytt utdanningstilbud; YSK (Yrkes- og studiekompetanse). Elever ved YSK deltar i arbeid ved en lærebedrift allerede fra første uka på videregående.

Les mer om YSK (Yrkes- og studiekompetanse)

Bli med elever på 1YSK for å se deres spennende hverdag i lærebedriftene. 

Edmund med arbeidstegning av det som skal produseres og sveises.

Kristian produserer jording som senere skal brukes på prosjekt.

Nathaniel sveiser tig på rørdeler.

Torje bygger tavler for bruk på båter hos Marine Tecnologies.

Øivind får prøve seg som kranfører på Aker.

Inntak og søkeprosess skoleåret 2024-25

YSK er for deg som er motivert, liker realfag som matte, fysikk og kjemi. Det stilles krav til karaktersnitt på 4,5, og minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag fra ungdomsskolen. I tillegg er et kriterium for inntak avtale om læreplass i bedrift. Skole og opplæringskontor hjelper deg å finne bedrift. Du stiller selv på intervju hos bedriften. 

I februar 2024 holder vi informasjonsmøte for interesserte elever og foresatte, der bedrifter og opplæringskontor vil informere om valgmulighetene og de ulike fagbrevene bedriftene kan tilby. Vi anbefaler at alle som vurderer YSK deltar på informasjonsmøtet. 

Slik går du fram for å søke:

  1. Søk i Vigo innen 1. mars
  2. Fyll ut vårt skjema med informasjon om deg og din motivasjon https://forms.office.com/e/rYhGMsTQXt 
  3. Ungdomsskolen sender dine karakterer fra første termin på 10. trinn til Dalane vgs. Du som elev må passe på at skolen sender oss dine karaterer.
  4. Intervju med bedrifter om læreplass. Lag CV og ta med karakterutskrift. 

Inntakskontoret tildeler studieplasser basert på karakterer og om du har avtale om læreplass.