Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge Dalane videregående?

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

De studieforberedende utdanningsprogrammene gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universitet. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Første året starter med bare fellesfag, og et fremmedspråk. Andre året på Dalane videregående skole må du velge fordypning innen ett av programområdene 'Realfag' eller 'Språk, samfunnsfag og økonomi'. Du kan også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

 

Fag og timefordeling (60 min) på Vg1 (1. klasse)

Fellesfag (842 timer)

140 timer Engelsk

113 timer Fremmedspråk nivå I / Fremmedspråk nivå II (bestemmes ut fra hva du har hatt på ungdomsskolen)

56 timer   Geografi

56 timer   Kroppsøving

140 timer Matematikk 1P (praktisk) / Matematikk 1T (teoretisk) (velges rett etter oppstart)

140 timer Naturfag

113 timer Norsk

84 timer   Samfunnsfag

Les mer om programområdene med programfag og timefordeling på Vg2 og Vg3 på vilbli.no:

 

 Realfag

 Språk, samfunnsfag og økonomi

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du spørsmål vedrørende studiespesialisering, ta kontakt med avdelingslederne Roar Edland-Hansen eller Bjarte Svanes Pedersen.

Har du spørsmål spesielt knyttet til eksamen, ta kontakt med kontoret eller med avdelingsleder, Lisabeth Eie Fagereng.

Lisabeth Eie Fagereng  Bjarte Svanes Pedersen Roar Edland-Hansen

Søke skoleplass

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no