Breddeidrett

Dalane videregående skole disponerer fantastiske nye og moderne idrettsanlegg i umiddelbar tilknytning til skolen. Kanskje breddeidrett er noe for deg?

Faget Breddeidrett 1:

  • Omfatter idretter, aktiviteter og helsefremmende trening.
  • Fokuserer på allsidige aktiviteter, kunnskap om og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter og idretter tilegnes.
  • Gir erfaringer i hvilken betydning trening har for egen utvikling.
  • Utvikler kritisk tenkning og refleksjon om hvordan trening og livsstil påvirker helse
  • Bidrar til opplevelser, mestring og glede gjennom deltagelse i idretter og aktiviteter, individuelt og i samspill med andre.

Hvordan velge faget Breddeidrett 1?

Elever som begynner på Vg1 studiespesialisering høsten 2020 vil kunne velge Breddeidrett 1 som et programfag. Faget vil da telle som ett av programfagene elevene på studiespesialisering skal ha. Ved å ha faget allerede på Vg1 har eleven et fag som kan inngå som programfag enten på Vg2 eller Vg3, avhengig av hva som passer best for eleven. I prinsippet kan faget eleven tar på Vg1 også være et ekstra fag for eleven, fordi eleven fortsatt kan ønske å ha fullt opp med programfag på Vg2 og Vg3.

Dersom det blir oversøking til faget tildeles plassene utfra elevenes karakterpoeng.

Det finnes ikke et søkbart tilbud som heter Vg1 Studiespesialisering med breddeidrett. Det søkbare tilbudet heter Vg1 Studiespesialisering. Elever på dette programområdet kan velge faget Breddeidrett 1, på samme måte som elever velger alle andre valgfrie programfag på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering. Breddeidrett 1 er altså programfag på lik linje med andre programfag, ikke et eget søkbart programområde.

Læreplan for Breddeidrett 1

Elisabeth Tønnessen